Archive

Archive for August, 2009

TEKNIK PELABURAN EMAS – PEMURATAAN KOS (COST AVERAGING)

August 26, 2009 Leave a comment

1. Umumnya dalam jangkamasa yang panjang, harga emas akan naik. Dalam jangkamasa yang pendek pula, harga emas akan turun dan naik.

2. Oleh itu, teknik pemurataan kos sesuai digunakan untuk mendapatkan keuntungan melalui pelaburan jangkamasa yang panjang.

3. Contoh simulasi di bawah adalah dengan menggunakan Syiling Kijang Emas sebagai aset pelaburan

4. Tempoh yang digunakan pula adalah selama 5 tahun dari tahun 2004 hingga 2008.

5. Walaupun contoh yang diberikan di bawah menggunakan Syiling Kijang Emas, anda boleh juga mempraktikan teknik ini menggunakan emas lain seperti Emas Public Gold.

6. Contoh menggunakan Syiling Kijang Emas sengaja digunakan kerana anda boleh melihat sendiri harga-harga yang digunakan di bawah adalah harga sebenar pada tarikh yang disebut.

7. Anda boleh menyemak harga semasa dan harga yang lepas Syiling Kijang Emas melalui laman di bawah :

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=12&pg=141

  

Simulasi Teknik Pemurataan Kos

1. Katakan anda membeli 3 keping Syiling Kijang Emas setiap tahun bermula dari tahun 2004 hingga 2005.

2. Tarikh pembelian adalah pada awal bulan Februari, Mei dan Ogos. Bulan-bulan ini dipilih secara rawak sahaja sebagai contoh.

3. Jadual di bawah adalah berdasarkan harga jualan sebenar pada tarikh berkenaan :

Tahun 2004

Tarikh Harga Sekeping Kijang Emas (RM)
4 Februari 1,611
5 Mei 1,585
2 Ogos 1,586
Purata Harga Sekeping Kijang Emas 1,594

Tahun 2005

Tarikh Harga Sekeping Kijang Emas (RM)
1 Februari 1,701
3 Mei 1,731
1 Ogos 1,703
Purata Harga Sekeping Kijang Emas 1,712

Tahun 2006

Tarikh Harga Sekeping Kijang Emas (RM)
2 Februari 2,263
2 Mei 2,508
1 Ogos 2,462
Purata Harga Sekeping Kijang Emas 2,411

Tahun 2007 

Tarikh Harga Sekeping Kijang Emas (RM)
2 Februari 2,429
3 Mei 2,439
1 Ogos 2,438
Purata Harga Sekeping Kijang Emas 2,435

Tahun 2008 

Tarikh Harga Sekeping Kijang Emas (RM)
4 Februari 3,111
2 Mei 2,845
1 Ogos 3,149
Purata Harga Sekeping Kijang Emas 3,035

4. Purata sekeping Syiling Kijang Emas yang dibeli dari tahun 2004 hingga 2008  adalah :

(RM 1,594 + RM 1,712 + RM 2,411 + RM 2,435 + RM 3,035) / 5 = RM 2,237

5. Katakan pada 19 Februari 2009 anda hendak menjual kesemua Syiling Kijang Emas.

6. Oleh itu, keuntungan anda adalah seperti berikut :

 • Harga belian pada 19 Februari 2009 = RM 3,812
 • Purata harga Syiling Kijang Emas yang telah anda beli = RM 2,237
 • Keuntungan sekeping Syiling Kijang Emas = RM 1,575
 • Keuntungan 15 keping Syiling Kijang Emas = RM 23,625

7. Dalam jangka masa 5 tahun, keuntungan yang anda jana adalah sebanyak 70% atau 14% dalam jangkamasa setahun.

Advertisements

TEKNIK PELABURAN EMAS – BELI PADA HARGA MURAH DAN JUAL PADA HARGA MAHAL

August 25, 2009 Leave a comment

1. Apabila berbicara mengenai pelaburan, terdapat pelbagai bidang pelaburan seperti pelaburan dalam bidang hartanah, amanah saham, komuditi, insuran, simpanan, stocks, dan lain-lain lagi.

2. Bentuk pelaburan di atas boleh dibahagikan lagi ke sub-sub bidang. Contohnya, pelaburan dalam bidang saham amanaha boleh dibahagikan kepada dana aggressive growth , dana sektor, dana indeks dan lain-lain lagi. Bidang hartanah boleh dibahagikan kepada rumah sewa, hotel, pejabat komersial dan lain-lain lagi.

3. Seperti juga bidang-bidang pelaburan, terdapat juga teknik-teknik yang berbeza bagi mengimplimentasikan pelaburan tersebut.

4. Antara teknik/prosidur pelaburan adalah seperti beli & jual, jual & beli, pemudaratan kos, simpanan dan lain-lain lagi.

5. Seseorang yang  hendak membuat pelaburan hendaklah memilih teknik yang sesuai dengan matlamat pelaburan tersebut. Matlamat itu merangkumi keuntungan yang hendak dijana dan tempoh masa samada untuk jangkamasa yang pendek, sederhana atau panjang.

6. Teknik asas yang paling senang ialah beli & jual. Beli pada harga murah dah jual pada harga mahal.

7. Oleh kerana blog ini mengfokuskan kepada emas, contoh di bawah adalah mengenai pelaburan Syiling Kijang Emas menggunakan teknik beli pada harga murah dan jual pada harga mahal.

  

Simulasi Teknik Beli Pada Harga Murah dan Jual Pada harga Mahal.

1. Katakan pada bulan Jun 2008 anda membeli 4 keping Syiling Emas Kijang (1 troy ounce) pada harga jual RM3,017 sekeping. Jadi jumlah pelaburan anda adalah 4 X RM3,017 = RM12,062.

jun2008

2. Anda perlu menunggu masa yang sesuai untuk menjual kembali Syiling Emas Kijang tersebut untuk mendapat keuntungan.

3. Daripada gambarajah di atas, perbezaan harga jual dan harga beli adalah 3.2%. Maka untuk mendapat semula modal, kenaikan harga mestilah sebanyak 3.2% juga.

4. Selepas setahun berlalu, pada Jun 2009 harga beli sekeping Syiling Emas Kijang adalah seperti berikut :

jun2009 

5. Anda akan menjual emas anda pada harga beli iaitu RM3,488 sekeping.

6. Berapa keuntungan anda?

 • Harga beli sekeping RM3,017
 • Harga jual sekeping RM3,488
 • Keuntungan sekeping (harga beli – harga jual) = RM471.00
 • Kuantiti Syiling Emas Kijang yang anda miliki = 4 keping
 • Jumlah keuntungan : 4 keping X RM471.00 = RM1,884

7. Dalam masa setahun, anda boleh mendapat keuntungan sebanyak RM1,884.00 dengan modal yang bernilai RM12,062 sahaja. Ini bersamaan 15.6% keuntungan dalam masa setahun.

GADAIAN EMAS DI BANK RAKYAT

August 19, 2009 Leave a comment

Gadaian di Bank Rakyat terbahagi kepada 2 jenis skim :

 1. Gadaian Ar Rahnu (Sekiranya jumlah pinjaman di bawah RM 5,000.00)
 2. Gadaian Az Zahab (Sekiranya jumlah pinjaman RM 5,001.00 hingga RM 50,000.00)

Syarat -syarat :

 1. Terbuka kepada rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun keatas.
 2. Tidak Muflis
 3. Menggunakan konsep Al wadiah dan Qardul Hassan
 4. Emas yang diterima adalah 18k-24k

 

Gadaian Ar rahnu

 • Pinjaman sebanyak 65% dari jumlah harga emas yang digadaikan pada hari itu (Marhun).
 • Tempoh pembayaran sehingga 6 bulan sahaja. Walaubagaimanapun tempoh pembayaran boleh di tangguhkan sehingga gandaan 6 bulan dengan syarat upah simpan perlulah di jelaskan.
 • Setiap barangan yang disandarkan tidak boleh melebihi nilai RM 5,000.00 sehari dengan jumlah terkumpul adalah sebanyak RM 25,000.00.

 

Gadaian Az-Zahab

 •  Pinjaman sebanyak 65% dari jumlah harga emas yang digadaikan pada hari itu (Marhun).
 • Setiap barangan yang disandarkan tidak melebihi nilai RM 5,001.00 sehari dengan jumlah terkumpul adalah sebanyak RM 50,000.00.
 • Pembayaran balik pinjaman adalah selama 36 bulan atau secara lumpsum dalam tempoh 6 bulan.

 

Jadual upah simpan yang dikenakan setiap pinjaman yang diberikan adalah seperti berikut:

Jenis Pinjaman Kadar Pinjaman Kadar upah bulanan bagi setiap RM100 yang di bagi pinjam
Ar-Rahnu Kurang RM1,000 RM1,001 – RM5,000 RM 0.65 RM 0.75
Az-Zahab RM5,001 – RM50,000 RM 0.75 

  

Contoh simulasi gadaian di Bank Rakyat :

1. Katakan anda mempunyai emas Public Gold sebanyak 100 gram yang bernila RM11,200 dan anda mahu mengadaikannya.Berapakah upah simpanan yang dikenakan?

2. Disini nilai marhun adalah RM11,200. Maka ia dikategorikan pinjaman Az-Zahab. Jadi kadar upah bulanan bagi setiap Rm100 adalah RM0.75.

 RM11,200/RM100 X RM0.75 =  RM84.00 sebulan.

3. Dengan nilai barang sebanyak RM11,200 anda akan diberi pinjaman sebanyak RM7,280 (65% dari nilai marhun) dan perlu dibayar kos simpan sebanyak RM84.00 untuk sebulan.

  

Sumber : http://www.bankrakyat.com.my/

GADAIAN EMAS DI AGRO BANK

August 19, 2009 Leave a comment

Skim Ar-Rahnu

agro ar-rahnu

1. Bank memberi pinjaman berdasarkan prinsip Syariah Al-Qardul Hassan iaitu pinjam RM10,000 bayar balik RM10,000. Pinjaman yang diberi hendaklah bercagar.

2. Cagaran yang diambil adalah barang kemas. Barang kemas ini disimpan oleh Bank berdasarkan Al-Wadiah Yad Dhamanah dan dijamin keselamatannya. Barang kemas yang disimpan dikenakan sedikit upah (Al-Ujrah).

 3. Kelayakan

 • Terbuka kepada semua individu atau bukan individu warganegara Malaysia.
 • Berumur 18 tahun ke atas.

4. Had Kemudahan/Gadaian

 • Maksimum RM50,000 @ RM10,000 / hari
 • Minimum RM100

5. Tempoh Kemudahan/Gadaian

 • 6+3+2 bulan (Tempoh gadaian pertama ialah 6 bulan, boleh dilanjutkan 3 bulan lagi dan lanjutan tempoh terakhir selama 2 bulan).

6. Jenis Barang Gadaian

 • Semua jenis barang kemas yang diperbuat daripada emas seperti : Rantai, Subang, Cincin, Gelang tangan, Gelang kaki, Kerongsang dan lain-lain.
 • Emas paun dan emas putih (Platinum) tidak diterima oleh Bank

7. Kadar Upah Simpan

Kadar Pinjaman  Kadar Upah Sebulan Bagi Setiap RM100 Nilai Marhun 
50%  dari nilai emas RM 0.50
60% dari nilai emas RM 0.60
70% dari nilai emas RM 0.570

8. Penebusan Gadaian

 • Penebusan gadaian boleh dibuat secara ansuran; atau
 • Sekaligus ; atau
 • Pada bila-bila masa sebelum ; atau
 • Pada tarikh matang.

9. Lanjut Tempoh Gadaian

 • Bawa Surat Akuan Gadaian dan bayaran upah simpan.

10. Kehilangan Surat Akuan Gadaian

 • Bawa surat Akuan Sumpah yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah dan salinan Surat Akuan Gadaian akan diberikan tanpa caj tambahan

11. Kelebihan Skim Ar-Rahnu 

 • Pembiayaan mengikut Syariah
 • Cepat, mudah dan selamat. Barang kemas dijamin keselamatannya
 • Lebih murah berbanding pajak gadai konvensional
 • Kadar upah tetap tidak berubah sehingga penebusan penuh
 • Tempoh gadaian lebih lama
 • Tiada denda
 • Lebihan hasil lelongan dikembalikan kepada penggadai

 

Sumber : http://www.agrobank.com.my/

GADAIAN EMAS DI AR RAHN – SKIM MIKRO KREDIT

August 19, 2009 Leave a comment

ar-rahn

1. Perkhidmatan ini dibuka kepada semua individu atau bukan individu permastautin yang berumur 18 tahun dan ke atas.

2. Jumlah pinjaman sehingga 60% dari nilai barang sandaran (marhun).

3. Barang-barang sandaran (marhun) yang terdiri daripada barang-barang emas sahaja diterima.

4. Penggadai dikenakan upah menyimpan barang gadaian (marhun) dengan kadar sebagaimana berikut:

ar-rahn table

5. Gadaian dikira sah dan sempurna (Ijab & Qabul) apabila penggadai dan pemegang gadai serta saksi menandatangani surat gadaian menandakan telah bersetuju menerima syarat-syarat yang dikenakan.

6. Tempoh gadaian adalah selama enam bulan dari tarikh gadaian. Bagaimanapun penggadai boleh memohon melanjutkan tempoh gadaian mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak sehingga 6 bulan lagi.

7. Jika penggadai gagal menebus, Ar Rahn akan mengeluarkan “Notis Lelong” sebelum menjual marhun secara lelongan oleh pelelong berlesen.

8. Baki harga lelong akan dikembalikan kepada penggadai, sesudah ditolak jumlah hutang, upah, kos.

  

Sumber : http://www.pkb.net.my/arrahn/

HUKUM LELAKI MEMAKAI EMAS PUTIH DAN PLATINUM

August 14, 2009 Leave a comment

 Assalamualaikum wrm wrbt.

1. Adakah dibenarkan seseorang lelaki memakai emas putih seperti yang terdapat di pasaran sekarang?

2. Seseorang telah memberitahu saya bahawa emas putih tidak dikenakan zakat, jadi ianya dibenarkan bagi seseorang lelaki memakainya. Adakah ianya benar?

Sekian Terima Kasih.

Jawapan.

Hukum lelaki memakai emas amat jelas hukumnya, iaitu haram berdasarakn begitu banyak dalil-dalil hadith, antaranya :-

Ali bin Abu Talib r.a. berkata:
“Rasulullah s.a.w. mengambil sutera, ia letakkan di sebelah kanannya, dan ia mengambil emas kemudian diletakkan di sebelah kirinya, lantas ia berkata: Kedua ini haram buat orang laki-laki dari umatku.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)

Tetapi Ibnu Majah menambah:

“halal buat orang-orang perempuan.”
Nabi s.a.w. juga pernah melihat seorang laki-laki memakai cincin emas di tangannya, kemudian oleh Nabi dicabutnya cincin itu dan dibuang ke tanah.

Kemudian beliau bersabda:
“Salah seorang diantara kamu ini sengaja mengambil bara api kemudian ia letakkan di tangannya.

 Setelah Rasulullah pergi, kepada si laki-laki tersebut dikatakan: ‘Ambillah cincinmu itu dan manfaatkanlah.’

Maka jawabnya: ‘Tidak! Demi Allah, saya tidak mengambil cincin yang telah dibuang oleh Rasulullah.'” (Riwayat Muslim)

Dan seperti cincin, menurut apa yang kita saksikan di kalangan orang-orang kaya, yaitu mereka memakai pena emas, jam emas, gelang emas, bekas penghidup rokok emas, gigi emas dan seterusnya adalah haram hukumnya.

Bagaimanapun, bagaimana pula hukum emas putih? Adakah hukumnya sama seperti emas biasa yang berwarna kuning?

Untuk menjawab soalan ini, kita perlu memahami apakah itu emas secara umum.

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: ‘aurum’) dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi (trivalen dan univalen) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, “malleable”, dan “ductile”. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh klorin, fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di deposit alluvial dan salah satu logam coinage. Kode ISOnya adalah XAU. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celcius.

Inilah namanya emas. Sekarang, jika terbukti emas putih adalah dari jenis yang sama logamnya maka hukumnya adalah sama dengan emas kuning. Jikalau kita melihat takrif emas putih di bawah :-

White Golds: What are they?
What are ‘white golds’? Are they a special form of gold? Do they contain gold? These are typical questions often asked of us. Well, they are not a special form of gold (which is why you cannot get 24 carat white gold). Actually, they are true carat golds, just like yellow or red carat gold jewellery. They are gold alloys that look white rather than yellow. The white colour is achieved by careful choice of the alloying metals, which bleach the deep yellow of pure gold.

Juga disebut bahawa :-
White gold is an alloy of gold and at least one white metal, such as silver or palladium. Like yellow gold, white gold is measured in Karats.”
Berdasarkan keterangan dari sumber-sumber yang berwibawa ini, saya kira adalah jelas bahawa emas putih adalah jenis logam yang sama dengan emas kuning cuma ia terdapat campuran logam berwarna putih samada dari perak atau palladium. Justeru, hukumnya adalah sama iaitu HARAM buat orang lelaki dan halal bagi kaum wanita memakainya.

Adapun Platinum, ia adalah jenis logam yang berlainan,

Dalam takrifannya Platinum adalah : “Platina adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pt dan nomor atom 78. Sebuah logam transisi yang berat, “malleable”, “ductile”, berharga, berwarna putih-keabuan. Platinum tahan karat dan terdapa dalam beberapa bijih nikel dan copper. Platinum digunakan dalam perhiasan, peralatan laboratorium, gigi, dan peralatan kontrol emisi mobil.”

Jelas dari penjelasan ini, bahwa emas putih bukanlah platinum sebagaimana yang didakwa beberapa pihak sehingga membawa kepada fatwa halal orang lelaki memakai emas putih kerana ia adalah platinum.

Kesimpulannya : Halal bagi lelaki memakai platinum dan haram baginya untuk memakai emas putih. Bagaimanapun yang terpilih tetap perak bagi orang lelaki, kerana ia adalah sunnah Nabi SAW jua.

 

Sumber : Jabatan Agama Islam Selangor

HUKUM MEMBELI EMAS SECARA ANSURAN & TRADE-IN

August 14, 2009 Leave a comment

Soalan :

a- Ustaz, saya ada mendengar bahawa barangan emas tidak boleh di beli secara ansuran, adakah ia benar dan mengapa? Untuk makluman, jual beli emas secara tangguh ini amat berleluasa terutamanya di Kelantan.

b- Pohon penjelasan ustaz juga berkenaan cara menukar emas lama dengan yang baru, yang dikenali sebagai “trade in” yang selalu di lakukan oleh kaum wanita di Malaysia.

– ingin selamat di akhirat-

Jawapan :

a.Jawapan Emas di Jual Beli Secara Ansuran.

Semua ulama empat mazhab mengharamkan jual beli barangan emas secara ansuran dan hutang.

Bagaimanapun, terdapat pandangan yang mengatakan ia bukan lagi di anggap emas kerana telah dibentuk, bagaimanapun semua empat mazhab menolak hujah ini kerana gelkang, cincin, rantai emas itu, walaupun telah di bentuk ia masih lagi emas dan tidak akan terkeluar dari sifat emasnya. Ia juga adalah pendapat sahabat seperti Ibn Umar, Udabah bin Somit dan disokong oleh pelbagai ulama kontemporari seperti Prof. Dr Muhydin Qurah al-Daghi, Prof Dr Ahmad al-Kurdi, Prof Dr Ali Salus. Prof. Dr Mohd Said Ramadhan Al-Buti dan ramai lagi.

Rujuk pandangan mazhab empat dalam Al-Mabsut 14/4 ; Al-Bayan wa at-Tahsil 6/444 ; At-Tamhid 2/246 ; Al-Umm , 2/32 ; Takmilah al-Majmu’ oleh As-Subky . 10/83 ; Mughni al-Muhtaj , 2/25 ; al-Mughni oleh Ibn Quddamah , 6/60 )

Ibn Abd al-Barr dlm Istizkar menyatakan telah berlaku ijma’ (sepakat) mengatakan bahawa emas dengan emas seperti dalam bentuk ‘at-tibr’ (serbuk) dan apa jua bentuk emas tersebut, hukumnya tetap tidak harus berlaku sebarang tafadhul (tambahan dari mana-mana pihak yang berurusniaga), demikian juga perak. Justeru tidak harus membelinya secara ansuran dan hutang.

Khatib As-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj (2/25) mengatakan bahawa hasil pembuatan atau tukangan emas hingga menjadi barang kemas berbentuk itu tidak memberi sebarang kesan kepada hukum emas yang asal.

Bagaimanapun terdapat satu pendapat minorti ulama yang mengatakan bahawa emas tulen apabila ia telah di bentuk sehingga menjadi rantai, gelang dan cincin. Ia telah menjadi sil’ah (barangan dagangan seperti kereta kerana terdapat proses pembentukan dan pembuatan) dan tidak lagi dianggap sebagai emas biasa, justeru hukumnya juga berubah.

Pandangan minority ini di katakan adalah pandangan Ia adalah pendapat Mu’awiyah (Rujuk riwayat ini dalam Al-Muwatta oleh Imam Malik dlm kitab Buyu’ no 2541; An-Nasaie 7/279 ; Al-Bayhaqi 5/280, tapi Abu Darda telah menegur Mu’awiyyah kerana pandangannya bersalahan dengan nas hadith dan kemudian mengadu ke Sayyidina Umar, dan Umar juga mengharamkan), Ibn Taymiah dan Ibn Qayyim (Rujuk I’lam al-Muwaqqi’ien, 2/141 utk pendapat Ibn Qayyim dan rujuk kitabnya Tafsir ayat Asykalat utk pendapat Ibn Taymiah 2/632 tapi jika dirujuk Majmu’ al-fatawa kita akan dapati Ibn Taymiah bersama pendapat jumhur pula). Hasilnya menurut kumpulan ini adalah Harus untuk menjual dan membelinya secara hutang dan ansuran kerana ia telah jadi sil’ah (barang dagangan).

Ia disokong Prof Dr Mahmud ‘Akkam dari Syria dan disetujui oleh As-Syeikh Prof Dr Yusof al-Qaradhawi (kerana “umum al-balwa” – Perkara maksiat yang kurang mudarat tetapi terlampau meluas dan sukar untuk di halang).

Mereka semua menyokong apa yang disebut oleh Ibn Rusyd al-Maliki ( w 595 H) berkata (Rujuk Bidayatul Mujtahid 2/103) yang mengatakan bahawa: “perhiasan emas dan perak sudah terkeluar dari katergori emas tulen (yang tertakluk kepada hukum tukaran emas dalam Islam), justeru harus menjual dan membelinya walaupun secara tangguh.

Ibn Mufleh al-Hanbali (w 763 H) pula berkata (rujuk al-Mubdi’ 4/149) : Sesungguhnya ia telah keluar dari sifat asal dengan sebab sun’ah (pembuatan dan pertukangan).

Dalil-dalil jumhur dari pelbagai hadith, boleh rujuk di dalam kitab Az-ziyadah Wa atharuha fi al-Mu’awadah al-Maliah oleh Dr Abd Raouf Bin Muhd Al-Kamali (tesis PhD di Univ Imam dengan tahap Mumtaz, 2/558)

Kesimpulan dan pandangan terpilih : Maka hukum barang kemas adalah sama dalam hal ini, kerana ia tetap emas pada pandangan majoriti, lalu setiap pembelian dan penjualan yang dibayar menggunakan duit (maka Kesatuan Fiqh Sedunia telah memutuskan bahawa matawang kertas adalah ‘nuqud istilahiah’ yang sama hukum hakamnya dengan emas, maka jual beli barang kemas dengan wang adalah nuqud dengan emas, maka wajib taqabud boleh tafadhul kerana tidak sama jenis.

b.Jawapan Bagi ‘Trade in’ Emas Lama Dengan Emas Baru.

Jelas menurut perbahasan hukum bahawa ‘trade in’ emas lama dengan yang baru atau barang kemas emas lama dengan yang baru mestilah mengikut hukum yang dibincangkan di atas, iaitu menurut majoriti ulama setiap barang kemas tetap dianggap emas dan bukan sil’ah, maka bila seseorang ingin menukarnya dengan barang kemas baru emas yang lain. Ia mesti punyai dua syarat tanpa khilaf (Boleh rujuk pelbagai kitab antaranya al-muamalat al-Maliah al-Mu’asiroh oleh Prof Dr Ali Salus, hlm 180 ; Al-Buyu’ al-Sya’iah oleh Dr Tawfiq al-Buti dan lain-lain), iaitu :

i) Mutamathilan – mesti sama berat timbangannya. Manakala standard emas tersebut (‘Iyar) 20 atau 21 atau 24 tidak memberikan sebarang kesan. Ia adalah berdasarkan hadith yang menyebut tentang tamar khaibar (yang kurang elok atau buruk) yang ditukar dengan tamar Janib (yang elok) yang mana ianya mesti menuruti syarat sama berat walaupun berbeza kualiti. Hadith ini riawayat al-Bukhari dalam kitab al-Buyu’, no 4553. Jika tidak Riba Al-Fadl akan berlaku.

ii) Mesti ‘Taqabud fil hal aw fil majlis’ ( diserah dan terima dalam satu masa) – kerana ia adalah tertakluk kepada hukum sarf (tukaran matawang dengan matawang), maka tidak dibenarkan untuk menangguh masa serahan. Justeru, mestilah kita menyerahkan emas lama, dan kemudian penjual menyerahkan emas baru yang sama berat pada ketika itu juga. Jika tidak, Riba Nasiah akan berlaku.

Mungkin ada yang akan bertanya, jadi kalau kita ingin melakukan ‘trade in’ dengan emas baru yang lebih mahal harganya?? Bagaimana kita nak bayar tambahan harga itu?

Jawabnya : Ia sama dengan kes dalam hadith Tamar Khaibar dan Janib tadi. Jawapan yang diberi oleh Rasulullah SAW adalah : “Juallah dengan sempurna , ambillah harganya dan kemudian belilah semula dengan duit kamu tadi”

JELAS, CARANYA : MESTILAH SESEORANG YANG INGIN MELAKUKAN ‘TRADE IN’. MENJUAL TERLEBIH DULU KEPADA PEKEDAI EMAS ITU, LALU IA MESTILAH MENGAMBIL DUIT HARGA RANTAI LAMA ITU, CTH HARGA SEUTAS RANTAI EMAS LAMA KITA RM 2000 DAN BERATNYA 200 GRAM, APABILA KITA INGIN TRADE IN DENGAN RANTAI BERHARGA RM2500, MAKA KITA MESTI JUAL DULU, LEPAS KITA PEGANG DUIT RM2000, BARULAH KITA PILIH RANTAI BARU DAN KEMUDIAN TAMBAH DGN RM 500, KEMUDIAN PEMBELI MEMBAYAR KEPADA PEKEDAI LALU MENGAMBIL RANTAI BARU ITU.

Kemungkinan jika transaksi seumpama ini di buat di Malaysia, ia akan kelihatan pelik. Bagaimanapun itulah cara yang selamat dari Riba.

Sumber : http://www.zaharuddin.net/